Bygningskonstruktør

Mit arbejde som bygningskonstruktør

Som bygningskonstruktør udarbejder jeg projektforslag/skitseforslag.

Skitseforslaget tager udgangspunkt i et indledende opstartsmøde, hvor vi sammen snakker om dine ønsker og krav til det videre forløb og endelige resultat.

Skitseforslaget samler idéer, krav og funktioner til projektet, så projektets overordnede æstetiske og funktionelle rammer er på plads fra start. Krav fra myndighederne, lokalplaner osv. indarbejdes desuden allerede nu.

Virkelighedstro visualiseringer af projektet

Dine idéer, tanker og drømme kommer her ned på papir og bliver visualiseret.

I skitsefasen lægger jeg stor vægt på de økonomiske rammer vi sammen har opsat, så projektet ikke løber af sporet.

Desuden kan et skitseforslag bruges til præsentation over for din bank og kreditforening, samt i forbindelse med forhåndsdialoger med kommunen.

Skitseforslag til enfamiliehus / sommerhus, om- og eller tilbygning indeholder typisk:

  • Situationsplan
  • Grundplan
  • Snit
  • Facader
  • Myndighedsanalyse
  • Lokalplanskrav
  • Princip spærplan
  • Beskrivelse af konstruktionsvalg og løsninger
  • Myndighedskrav vurderes
  • Lokalplanskrav indarbejdes

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os